Privacy verklaring

Gemeente Ingelmunster draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt Gemeente Ingelmunster daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Gemeente Ingelmunster.

Kennisname

U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Gemeente Ingelmunster (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden verwijderd.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hogere functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. [U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat eerder opgenomen informatie niet meer automatisch kan worden opgeroepen en de website geen voorselectie kan maken in de aangeboden inhoud.]

Veiligheid

Gemeente Ingelmunster verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Wijzigbaarheid

Gemeente Ingelmunster behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring steeds te veranderen.